Art Direction & Photography : Matthieu Belin
Producer : Liao Dan / 5e Production Shanghai
 
 
 
 


 

You may also like

CHINA LIFE 生活 | CHONGQING
WANDIAN CAMPAIGN
CHINA LIFE 生活 | SHANGHAI
ELLE MEN
EACHWAY
LILY
BAZAAR ART
CHINA LIFE 生活 | SHANGHAI
THE WEEKLY
CHINA LIFE 生活 | CHAKA
Back to Top